Introduktion till marknadsföring och organisering

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE158

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kommentar

Förutom nedanstående kurslitteratur används även relevanta forskningsartiklar, fallbeskrivningar och annat material som hålls tillgängligt via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser

  • Axelsson, Björn; Agndal, Henrik, Professionell marknadsföring, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2019Obligatorisk
  • Brunsson, Karin; Brunsson, Nils, Beslut, 1. uppl., Stockholm, Liber, 2014Obligatorisk
  • Engwall, Lars, Fenomenet företagsekonomi - En introduktion till ämnet, Studentlitteratur AB, 2020Obligatorisk
  • Forssell, Anders; Ivarsson Westerberg, A., Organisation från grunden, Liber, 2007Obligatorisk
  • IMO - Urval av kapitel från av: Kotler, Philip, Armstrong, Gary, & Parment, Anders (2022) Marknadsföring: Teori och tillämpningar, (3:e utgåvan, Harlow: Pearson Education Ltd). Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.Obligatorisk (Denna specialutgåva för IMO görs tillgänglig (att köpa/hyra) som digital utgåva direkt från Pearsons hemsida. Observera att originalutgåvan av boken fungerar lika bra.)
  • Relevanta artiklar, praktikfall och annan litteratur föreslagen och tillhandahållen av kurskollegiet, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin