Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE045

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 300 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp. respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin