Rätt och socialt arbete - socialrätt

7 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JS904

Litteraturlista HT23

OBS! Notera att det alltid är senaste upplagan som avses!

Referenslitteratur

Övrig litteratur

Kompendier tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin