Genusvetenskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5GN005

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Genusvetenskap B

Litteraturlistan uppdateras inför varje ny termin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

B1: Genusteoretisk fördjupning

Totalt: ca 988 s.

B2: Sexualiteter, kroppar och makt

B3: Metoder i genusvetenskapen

Totalt:ca 950 s.

B4: Uppsats

  • Björklund, Jenny; Wahlström Henriksson, Helena, att skriva B-uppsats i genusvetenskap, Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 2014Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin