Biodiversitet och ekologi i Yunnan

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1BG213

Huvudgrupp 1

Ingen obligatorisk kurslitteratur. Kompendier och nätbaserat material samt vetenskapliga artiklar kommer att användas under kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin