Retorik, politik och den liberala demokratins kris

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5LV102

Huvudgrupp 1

Litteraturlista finns tillgänglig på kursplattformen senast fem veckor innan kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin