Persiska A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR101

Allmän fonetik och grammatik

dk 1 Persisk grammatik

dk 2 Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska

dk 3 Persisk text

Kurslitteratur tillhandahålles digitalt.

dk 4 Den iranska kultursfärens historia

  • Ewans, Martin, Afghanistan: a short history of its people and politics, 1st Perennial ed., New York, Perennial, 2002 (Finns på www.bokus.com)
  • Jönsson, P, "Ayatollornas Iran på offensiven." Utrikepolitikens Dagsfrågor, Utrikespolitiska institutet, 2011/8 (Köps från http://www.ui.se/butik/varldspolitikens-dagsfragor/)
  • Keddie, Nikki R., Modern Iran: roots and results of revolution, Rev., updated ed. av: Roots of revolution. 1981, New Haven, Conn., Yale University Press, cop. 2003 (Finns på www.bokus.com)
  • Nordberg, Michael, Asiens historia: från forntiden till 1914, Stockholm, Natur och kultur, 1971 (Sid. 50–61, 79–85, 89–121, 153–173, 177–184, 229–241 (Kan köpas från Bokbörsen, antikvariat, eller lånas på bibliotek.))
  • Wilkens, Ann, Projektet Afghanistan på fel väg?, Stockholm, Utrikespolitiska institutet, 2010 (Köps från http://www.ui.se/butik/varldspolitikens-dagsfragor/)
  • Holmertz, Gert, Länder i fickformat.: 911 Afghanistan, Omarb. och aktualiserad version, Stockholm, Utrikespolitiska institutet (UI), 2015 (Köps från http://www.ui.se/butik/lander-i-fickformat/900/)
  • Länder i fickformat: 901. Iran., Utrikespolitiska institutet (köps från http://www.ui.se/butik/lander-i-fickformat/900/)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin