Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD309

Huvudgrupp 1

Kurslitteraturen kan bestå av rapporter, böcker och projektbeskrivningar och varierar beroende på projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin