Statskunskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Politisk teori (Political Theory)

Internationell Politik (International Politics)

Medborgare, stat och politik (Citizens, State and Politics)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin