Musikvetenskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Burkholder, J Peter; Grout, Donald D; Palisca, Claude V, A History of Western Music, 8 ed., New York, Ww Norton & Co., 2009/10 (Skall införskaffas till första kurstillfället.)
  • Burkholder, J Peter; Palisca, Claude V, Norton Anthology of Western Music, 6 ed., New York, Ww Norton & Co., 2009/10 (Volym 1 skall införskaffas till fösta kurstillfället.)
  • Kjellberg, Erik (red.), Natur och Kulturs Musikhistoria, 2:a utgåvan, Stockholm, Natur och Kultur, 2007

Kompletterande kurslitteratur meddelas vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin