Statskunskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Politisk teori (Political Theory)

  • Arbetsmaterial, Statsvetenskapliga institutionenObligatorisk
  • Aristoteles, d 384-322 f. Kr., Politiken: Politika, Partille, Åström, 1993Obligatorisk (Utdrag. Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt.)
  • Hobbes, Thomas, Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt, Göteborg, Daidalos, 2004Obligatorisk (Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt. Om du föredrar att läsa på engelska rekommenderas Edwin Curleys utgåva (Indianapolis: Hacket).)
  • Marx, Karl, Människans frigörelse, [Ny, rev. utg.], Göteborg, Daidalos, 1995Obligatorisk (Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt.)
  • Mill, John Stuart, Om friheten, [Ny utg.], Stockholm, Natur och kultur, 1984Obligatorisk (Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt.)
  • Nordin, Svante, Det politiska tänkandets historia, 2., [utök.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2006Obligatorisk
  • Nya testamentet, Nya testamentetObligatorisk (oavsett utgåva och övers. Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt.)
  • Platon, Skrifter. Bok 3: Staten, Atlantis, 2003Obligatorisk (Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt. OBS att vi starkt rekommenderar just denna, Jan Stolpes, svenska översättning.)
  • Rousseau, Jean-Jacques, Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder, Stockholm, Natur och kultur, cop. 1994Obligatorisk (Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt.)

Internationell Politik (International Politics)

Medborgare och samhälle (Citizens and Society)

Statsmaktens strukturer (State Formation)

Förvaltningspolitik

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin