Masterprogram i industriell ledning och innovation

120 hp

Studieplan, TIL2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TIL2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 augusti 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1TE850 Examensarbete i Industriell ledning och innovation endast för studenter som avser avsluta med magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Studenter har möjlighet att välja profilinriktning inför årskurs 2. För profilen Entreprenörskolan i Uppsala måste studenterna ansöka i konkurrens med studenter från andra program. Studenter är dock garanterade plats i profilinriktningen Produktutveckling och Industrialisering.

Profill produktutveckling och industrialisering.

Period 1

Valbar kurs, 5 hp.

Period 2

Valbar kurs, 5 hp.

Profil Entreprenörskolan i Uppsala.

Profilen Entreprenörskolan i Uppsala ingår inte längre i programmet fr.o.m. läsåret 2016/2017.

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin