Logopedprogrammet

240 hp

Studieplan, MLG2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MLG2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 11 december 2018
Diarienummer
MEDFARM 2015/601

Termin 1

OBS: Under termin 1 läses delkurs LY1, 3 hp, del av kursen Logopedens yrkesroll, 3LG114, som totalt omfattar 21 hp.

Termin 2

OBS: Under termin 2 läses delkurs LY2, 1,5 hp, del av kursen Logopedens yrkesroll, 3LG114 som totalt omfattar 21 hp.

Termin 3

OBS: Under termin 3 läses delkurs LY3, 1,5 hp, del av kursen Logopedens yrkesroll, 3LG114 som totalt omfattar 21 hp.

Termin 4

OBS: Under termin 4 läses delkurs FOMS1, 4,5 hp, del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande, som totalt omfattar 15 hp.

OBS: Under termin 4 läses delkurs LY4, 3 hp, del av kursen Logopedens yrkesroll, 3LG114 som totalt omfattar 21 hp.

OBS: Under termin 4 läses Del 1 av kursen Logopedi vid röststörningar, 3 hp. Kursen omfattar totalt 12 hp.

Termin 5

OBS: Under termin 5 läses delkurs FOMS2, 3 hp, del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande, som totalt omfattar 15 hp.

OBS: Under termin 5 läses delkurs LY5, 1,5 hp, del av kursen Logopedens yrkesroll, 3LG114 som totalt omfattar 21 hp.

OBS: Under termin 5 läses Del 2 av kursen Logopedi vid röststörningar, 9 hp. Kursen omfattar totalt 12 hp.

Termin 6

OBS: Under termin 6 läses delkurs FOMS3, 4,5 hp, del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande, som totalt omfattar 15 hp.

OBS: Under termin 6 läses delkurs LY6, 1,5 hp, del av kursen Logopedens yrkesroll, 3LG114 som totalt omfattar 21 hp.

OBS: Under termin 6 läses Del 1 av kursen Logopedi vid förvärvade svälj- och kommunikationsstörningar, 1,5 hp. Kursen omfattar totalt 9 hp.

Termin 7

OBS: Under termin 7 läses delkurs FOMS4, 3 hp, del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande, som totalt omfattar 15 hp.

OBS: Under termin 7 läses delkurs LY7, 3 hp, del av kursen Logopedens yrkesroll, 3LG114 som totalt omfattar 21 hp.

OBS: Under termin 7 läses Del 1 av kursen Examensarbete, 7,5 hp. Kursen omfattar totalt 30 hp.

OBS: Under termin 7 läses Del 2 av kursen Logopedi vid förvärvade svälj- och kommunikationsstörningar, 7,5 hp. Kursen omfattar totalt 9 hp.

OBS: Under termin 7 läses Del 1, 3 hp, av kursen 3LG0185 som totalt omfattar 6 hp.

Termin 8

OBS: Under termin 8 läses delkurs LY8, 4,5 hp, del av kursen Logopedens yrkesroll, 3LG114 som totalt omfattar 21 hp.

OBS: Under termin 8 läses Del 2 av kursen Examensarbete, 22,5 hp. Kursen omfattar totalt 30 hp.

OBS: Under termin 8 läses Del 2, 3 hp, av kursen 3LG0185 som totalt omfattar 6 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin