Masterprogram i kemi – Fysikalisk kemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, FYKE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
FYKE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 november 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/47

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin