Kandidatprogram i systemvetenskap – Programvaruteknik

180 hp

Studieplan, SSY1K, PROG

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSY1K
Inriktningskod
PROG
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 mars 2016
Diarienummer
SAMFAK 2016/1, Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Kvalitetssäkring i systemutveckling 7.5 hp

.NET-programmering 7.5 hp

Informations- och IT-säkerhet 7.5 hp

Arkitektur och designmönster 7.5 hp

Termin 4

Databaser 2 7.5 hp

Applikationsutveckling och mobilitet 7.5 hp

Programvaruprojekt 15 hp

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Termin 6

Forskningsmetod 7.5 hp

Data Analytics 7.5 hp

Examensarbete 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin