Algoritmer och datastrukturer

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS206

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen använder Java som programmeringsspråk och fokuserar på algoritmisk problemlösning och datastrukturer. Grundläggande datastrukturer såsom länkade listor och träd behandlas med fokus både på att förstå hur datastrukturerna är uppbyggda och på att använda dem. Vidare behandlas algoritmer såsom sorteringsalgoritmer och sökningar i träd. Här ligger fokus både på att förstå generella principer för algoritmer såsom "divide and conquer" och "backtracking" och på att kunna implementera egna algoritmer. Kursen behandlar algoritmers för- och nackdelar med avseende på grundläggande förståelse för tidskomplexitet.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är helt webbaserad utan fysiska träffar och därför är tillgång till dator med internetuppkoppling nödvändig. All programvara i kursen är gratis.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin