Informationssystem och systemvetenskaplig metod

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS219

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Informationssystem är huvudområdet i systemvetenskaplig utbildning och omfattar användning och utveckling av IT-baserade informationssystem. Kursen ger en överblick av området såväl från ett praktiskt perspektiv som från ett forskningsperspektiv genom att behandla centrala begrepp om utveckling, användning och utvärdering av informationssystem. Kursen behandlar även metoder för kunskapsutveckling inom informationssystem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin