Informationssystem och systemvetenskaplig metod

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS219

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar och fallstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin