Informationssystem och systemvetenskaplig metod

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS219

Huvudgrupp 1

Artiklar och fallstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin