Masterprogram i infektionsbiologi

120 hp

Studieplan, MIB2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MIB2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 27 september 2016
Diarienummer
MEDFARM 2016/924

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Under termin 3 finns möjlighet att påbörja ett examensarbete om 45 hp i infektionsbiologi

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin