Psykoterapeutprogrammet

90 hp

Studieplan, SPT2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SPT2Y
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 november 2016
Diarienummer
SAMFAK 2015/69

Termin 1

Termin 2

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin