Masterprogram i medicinsk nuklidteknik

120 hp

Studieplan, MMN2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MMN2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 1 juni 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/566

Termin 1

Period 1

Kursen 3DR404 börjar i slutet på höstterminen (3 Hp) och fortsätter på vårterminen (3 Hp).

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin