Logopedprogrammet

240 hp

Studieplan, MLG2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MLG2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 27 april 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/537

Termin 1

OBS: Under termin 1 läses delkurs LY1 (3 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 2

OBS: Under termin 2 läses delkurs LY2 (1,5 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 3

OBS: Under termin 3 läses delkurs LY3 (1,5 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 4

OBS: Under termin 4 läses Del 1 (3 hp) av kursen Logopedi vid röststörningar. Kursen omfattar totalt 12 hp.

OBS: Under termin 4 läses delkurs FOMS1 (4,5 hp) som är en del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Kursen omfattar totalt 15 hp.

OBS: Under termin 4 läses delkurs LY4 (2,5 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 5

OBS: Under termin 5 läses Del 2 (9 hp) av kursen Logopedi vid röststörningar. Kursen omfattar totalt 12 hp.

OBS: Under termin 5 läses delkurs FOMS2 (3 hp) del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Kursen omfattar totalt 15 hp.

OBS: Under termin 5 läses delkurs LY5 (3 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 6

OBS: Under termin 6 läses delkurs FOMS3 (4,5 hp) som är en del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Kursen omfattar totalt 15 hp.

OBS: Under termin 6 läses delkurs LY6 (2 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 7

OBS: Under termin 7 läses Del 1 (7,5 hp) av kursen Examensarbete. Kursen omfattar totalt 30 hp.

OBS: Under termin 7 läses Del 1 (3 hp) av kursen Logopedi vid strukturella avvikelser i huvud-halsregionen. Kursen omfattar totalt 6 hp.

OBS: Under termin 7 läses delkurs FOMS4 (3 hp) som är en del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Kursen omfattar totalt 15 hp.

OBS: Under termin 7 läses delkurs LY7 (3 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 8

OBS: Under termin 8 läses Del 2 (3 hp) av kursen Logopedi vid struktuella avvikelser i huvud-halsregionen. Kursen omfattar totalt 6 hp.

OBS: Under termin 8 läses Del 2 (22,5 hp) av kursen Examensarbete. Kursen omfattar totalt 30 hp.

OBS: Under termin 8 läses delkurs LY8 (4,5 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin