Specialistsjuksköterskeprogrammet – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SHBU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SHBU
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 24 augusti 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/458

Inriktningen ges även på halvfart.

För mer information kontaktas institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Termin 1

Termin 2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin