Teoretisk fördjupning i omvårdnad av barn och ungdom i intensivvård

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3PE151

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Omvårdnadsprocessen då barn- och ungdomar vårdas inom anestesi- och intensivvård samt neonatal intensivvård. Kursen går igenom etiologi, patofysiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling samt relaterad omvårdnad, med särskilt fokus på sjukdomstillstånd i respirations- och cirkulationsorganen.

Distanskursens upplägg: Kursen ges enbart på distans. Det är fem schemalagda kurstillfällen (heldagar) med undervisning via Zoom. Du ska ha tillgång till dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset. Undervisningen sker med inspelade föreläsningar, föreläsningar, litteraturstudier, webbaserad reflektion och seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin