Masterprogram i fysik – Materialfysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, MAFY

Kod
TFY2M
Inriktningskod
MAFY
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA550, 1FA160, 1FA560, 1FA587, 1FA570 och 1FA581.

Termin 1

Termin 1 ges inte höstterminen 2022.

Termin 2

Termin 2 ges inte vårterminen 2023.

Termin 3

Termin 3 ges inte höstterminen 2022.

Termin 4

Termin 4 ges inte vårterminen 2023.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin