Masterprogram i global miljöhistoria

120 hp

Studieplan, HEH2M

Kod
HEH2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 22 november 2021
Diarienummer
HISTFILFAK 2018/4

Studieplanen ska ses som ett förslag - den första terminen erbjuds ett kurspaket, men i övrigt finns en stor flexibilitet inom programmet och studenter uppmuntras att läsa kurser som gynnar det personliga intresset och examensarbetet.

Termin 1

Period 1

LU0085 Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder. (SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet)

Period 2

Termin 2

Period 3

Valbara kurser inom eller utom institutionen. Möjlighet till praktik och individuella fördjupnings- och metodkurser.

Period 4

Termin 3

Period 1

Valbara kurser inom eller utom institutionen. Möjlighet till praktik och individuella fördjupnings- och metodkurser.

Period 2

Termin 4

Period 3

Valbara kurser inom eller utom institutionen. Möjlighet till praktik och individuella fördjupnings- och metodkurser.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin