Historisk ekologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AR764

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en översikt över de teoretiska ramverk som historisk ekologi erbjuder. Du får en förståelse för fysiska miljöprocesser och hur de interagerar med de komplexa faktorer som bygger samhället, samt hur dessa processer och faktorer har samverkat historiskt. Kursen belyser också betydelsen av en sådan integrerad förståelse för att förstå och eventuellt lösa dagens problem. Med utgångspunkt i empiriskt material från lokala studier ges praktiska exempel på hur man bygger en historisk ekologi av tvärvetenskapliga landskapsstudier.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin