Idéer om natur och människa i ett historiskt perspektiv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV039

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en introduktion till hur idéer och representationer av natur och människa har påverkat och samverkat med samhälle och miljö. Utifrån ett antal fallstudier, textseminarier och exkursioner diskuteras relationen mellan natur, kultur och människa i ett historiskt och globalt perspektiv. Vi utgår ifrån gestaltningar av relationen natur och kultur och tar också upp naturens musealisering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin