Psykoterapeutprogrammet

90 hp

Studieplan, SPT2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SPT2Y
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 december 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/52 Doss 3:2:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Syndromspecifik KBT II (5 hp) 

Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik IV (5 hp) 

Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp) - 5 poäng termin 4, resterande 10 poäng termin 6

Termin 5

Etablerade psykoterapisystem (5 hp) 

Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik V (5 hp) 

Kliniska anpassningar av KBT (5 hp)

Termin 6

Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp) - 5 poäng termin 4, resterande 10 poäng termin 6

Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik VI (5 hp)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin