Logopedprogrammet

240 hp

Studieplan, MLG2Y

Kod
MLG2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 13 december 2022
Diarienummer
MEDFARM 2022/2894

Termin 1

OBS: Under termin 1 läses delkurs LY1 (3 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 2

OBS: Under termin 2 läses delkurs LY2 (1,5 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 3

OBS: Under termin 3 läses delkurs LY3 (1,5 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 4

OBS: Under termin 4 läses Del 1 (3 hp) av kursen Logopedi vid röststörningar. Kursen omfattar totalt 12 hp.

OBS: Under termin 4 läses delkurs FOMS1 (4,5 hp) som är en del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Kursen omfattar totalt 15 hp.

OBS: Under termin 4 läses delkurs LY4 (2,5 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 5

OBS: Under termin 5 läses Del 2 (9 hp) av kursen Logopedi vid röststörningar. Kursen omfattar totalt 12 hp.

OBS: Under termin 5 läses delkurs FOMS2 (3 hp) del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Kursen omfattar totalt 15 hp.

OBS: Under termin 5 läses delkurs LY5 (3 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 6

OBS: Under termin 6 läses delkurs FOMS3 (4,5 hp) som är en del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Kursen omfattar totalt 15 hp.

OBS: Under termin 6 läses delkurs LY6 (2 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 7

OBS: Under termin 7 läses Del 1 (7,5 hp) av kursen Examensarbete. Kursen omfattar totalt 30 hp.

OBS: Under termin 7 läses Del 1 (3 hp) av kursen Logopedi vid strukturella avvikelser i huvud-halsregionen. Kursen omfattar totalt 6 hp.

OBS: Under termin 7 läses delkurs FOMS4 (3 hp) som är en del av kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Kursen omfattar totalt 15 hp.

OBS: Under termin 7 läses delkurs LY7 (3 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

Termin 8

OBS: Under termin 8 läses Del 2 (3 hp) av kursen Logopedi vid struktuella avvikelser i huvud-halsregionen. Kursen omfattar totalt 6 hp.

OBS: Under termin 8 läses Del 2 (22,5 hp) av kursen Examensarbete. Kursen omfattar totalt 30 hp.

OBS: Under termin 8 läses delkurs LY8 (4,5 hp) som är en del av kursen Logopedens yrkesroll. Kursen omfattar totalt 21 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin