Psykoterapeutprogrammet

90 hp

Studieplan, SPT2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SPT2Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 juni 2023
Diarienummer
SAMFAK 2023/53 Doss: 3.2.1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

2PP540 Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp) - 5 poäng termin 4, resterande 10 poäng termin 6

Termin 5

Termin 6

2PP540 Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp) - 5 poäng termin 4, resterande 10 poäng termin 6

Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik VI (5 hp)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin