Psykoterapeutprogrammet

90 hp

Studieplan, SPT2Y

Kod
SPT2Y
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 februari 2024
Diarienummer
SAMFAK 2024/7 Doss: 3.2.1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

2PP540 Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp) - 5 poäng termin 4, resterande 10 poäng termin 6

Termin 5

Termin 6

2PP540 Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp) - 5 poäng termin 4, resterande 10 poäng termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin