Masterprogram i kemi – Fysikalisk kemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, FYKE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
FYKE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valffri kurs 5 hp

Från och med läsåret 2014/2015 ges också följande kurser: Laserspektroskopi 10 hp, Statistisk termodynamik; teori och simuleringsmetoder 10 hp samt Molekylär kemisk fysik 10 hp,

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin