Masterprogram i kemi – Teoretisk kemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, TEKE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
TEKE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valfri kurs, 5 Hp

Från och med 2014/2015 ges också kurserna Laserspektroskopi, 10 hp, Statistisk temodynamik; teori och simuleringsmetoder 10 hp och Molekylär kemisk fysik, 10 hp.

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin