Masterprogram i infektionsbiologi

120 hp

Studieplan, MIB2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MIB2M
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté, 10 december 2012

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin