Masterprogram i utbildningssociologi

120 hp

Studieplan, UUS2M

Kod
UUS2M
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 13 november 2014
Diarienummer
UTBVET 2014/147

Programmet omfattar minst fyra kurser i utbildningssociologi motsvarande 30 hp (varav minst en teoretiskt inriktad kurs, minst en metodkurs och minst en utbildningshistorisk kurs, alla om 7,5 hp), ett självständigt arbete om 30 hp, minst ytterligare en valbar metodkurs om 7,5 hp samt ett antal valbara kurser utom eller inom huvudområdet.Det självständiga arbetet om 30 hp skrivs under termin tre och fyra.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin