Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

Läsåret 2023/2024

Anmälan

Material behövs överallt och sätter de yttersta gränserna för all teknik. Nya material krävs för att lösa problem inom bland annat energilagring, biomaterial och sensorteknik. Modern batteriteknik är idag helt beroende av sällsynta jordartsmetaller - vad gör vi om de tar slut? Som student i teknisk fysik med materialvetenskap studerar du vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala som är ett av Europas mest avancerade laboratorium för funktionella material.

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap är en femårig utbildning. Jämfört med andra civilingenjörsprogram i teknisk fysik kommer du läsa mer kemi och du får spetskompetens inom materialvetenskap. I slutet av utbildningen kan du specialisera dig, till exempel mot mikro- och nanoteknik, energilagring, biomaterial, 3D-printing eller datorbaserad materialmodellering.

Du kommer studera material på alla skalor ända ner till atomnivå. Det kan vara material som ska användas till olika konstruktioner som till exempel i flygplan eller i mikroelektronik, implantat eller till medicinsk utrustning. Du lär dig hur olika material är uppbyggda och vilka egenskaper de har, samt hur du designar, modifierar och tillverkar material för högteknologisk användning. Du lär dig även hur material framställs, används och återvinns.

Nya material behövs för framtiden

Utveckling av nya material är av avgörande betydelse för många områden. Nya, miljömässigt hållbara material är nödvändiga inom energigenerering och energilagring, elektronik och sensorteknik, sjukvård och medicin, samt byggteknik och transport. Som materialvetare kan du skräddarsy ett materials egenskaper ner på atomnivå och skapa helt nya material. För en hållbar framtid är det avgörande att framställningsprocesser och återvinningsmetoder förbättras.

Materialbranschen är forskningsintensiv. Forskning bedrivs både i industrin och på universitet, många gånger i samarbete med varandra. Du kommer lära dig om är batteriteknik, solceller och biomaterial. Programmet erbjuder många spännande kurser och du väljer själv vad du specialiserar dig mot. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare så du får en utbildning på högsta nivå. Det finns också möjlighet att läsa delar av utbildningen vid något utländskt universitet.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Elin Öqvist
Från: Bollnäs

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag visste att jag ville gå ett civilingenjörsprogram och var främst intresserad av fysik. När jag läste om utbildningen kände jag ganska snabbt att materialvetenskap var en inriktning med goda arbetsmöjligheter. Framtiden kommer att ställa nya krav på materialen vi använder och jag tycker att området och forskningen är väldigt spännande, speciellt det som berör miljö- och energifrågor.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att få spendera sina dagar på Ångströmlaboratoriet är riktigt coolt med tanke på all häftig forskning som bedrivs här. Kvalitén på utbildningen är väldigt hög och vi har haft många riktigt bra föreläsare. Detta i kombination med studentlivet som erbjuds vid sidan om studierna gör Uppsala universitet till det optimala valet!

Vad är mest utmanande?
– Det är att programmet har ett högt tempo. Jag ber ofta om tips från studenterna i klasserna över mig om kurserna jag ska läsa, vilket har varit mycket givande. För att klara av tuffa perioder ser jag till att strukturera upp och planera mina studier väl, något man också lär sig med tiden.

Berätta om studentlivet!
– Uppsala är en mysig stad och här kan man ägna sig åt och engagera sig i många roliga aktiviteter och evenemang som student. Några exempel är sittningar, forsfestivalen kring valborg och mottagningen av nya studenter. Sedan är nationerna väldigt uppskattade, där man kan umgås och äta god mat!

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka?
– Jag är inne på mitt tredje år nu och skriver för tillfället kandidatarbete tillsammans med fyra andra personer. Under denna vecka ska vi fortsätta arbeta med vårt projekt där vi ska göra litteraturstudier och diskutera resultat från labbarna, och sedan skicka in vår färdiga rapport. Utöver det kommer jag förmodligen att umgås med mina kamrater på någon nation.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Under mitt fjärde år ska jag börja inrikta mig och det lutar mot att det blir mikro- och nanoteknik, vilket jag tycker låter väldigt spännande! Exakt vad jag vill jobba med efter examen är jag osäker på, men troligtvis något kring energi- och miljöfrågor.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– De två första åren kan upplevas vara tunga då man i högt tempo läser mycket matte, fysik och kemi för att få en stabil grund. Men det finns ljus i mörkret! I trean och framåt läser man väldigt intressanta materialkurser, så håll ut tills dess. Se även till att ta vara på det sociala och på alla roliga aktiviteter man kan göra som student!

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Helt klart på någon nation, speciellt utomhus i sommarvärmen!

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg! Den traditionen är något väldigt speciellt här i Uppsala, med forsfestivalen och allt. Sen skulle jag även säga att mottagningen för nya studenter är väldigt bra. Den tiden är något man ofta tänker tillbaka på!

Var finns den bästa studieplatsen?
– Jag sitter mycket på Ångströmlaboratoriet då jag har alla mina föreläsningar här, men man kan även sitta på andra campus om man känner för det. Carolina Rediviva är också ett ganska trevligt ställe att plugga på, med bra studiemiljö.

Hösten 2022

Registrera ditt intresse

Upplägg

Se ämnesfördelningen på programmet.

Utbildningen börjar med en introduktionskurs till ämnet materialvetenskap parallellt med den grundläggande matematiken. Under första året kommer du också läsa din första kurs om materialutveckling.

År två och tre läser du många matematik- och fysikkurser. Du kommer även läsa kurser i kemi vilket ger dig en mycket god grund till studier i kvantmekanik, kemiska bindningar och fasta materials uppbyggnad. Den bredd du får inom teknik och naturvetenskap öppnar för många olika framtida karriärer. Du kommer också lära dig vilka tekniker man kan använda för att analysera material och ytor och du får alla de kunskaper som behövs för att utveckla nya material och ny teknik.

I projekt- och grupparbeten lär du dig hur projekt inom industrin planeras och genomförs, bland annat genom att göra ett kandidatarbete. Projekten kommer bland annat från företag med nära anknytning till materialforskning som har behov av din kompetens.

I senare delen av utbildningen ges du stora möjligheter att fördjupa dig i ett eller flera av materialvetenskapens många områden, till exempel:

 • mikro- och nanoteknik
 • tunna filmer
 • biomaterial
 • 3D-printning
 • datorbaserad materialmodellering.

Du får en fördjupad förståelse för materialens koppling till sina tillämpningar och får kunskaper som är direkt användbara både i näringslivet och forskarvärlden.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får tillämpa dina kunskaper. Examensarbetet görs i samarbete med näringslivet eller med en forskargrupp vid universitetet och leder ofta till en första anställning eller en forskarutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar. För att lära dig teori kommer du att lyssna på föreläsningar, gå igenom räkneuppgifter på lektioner samt läsa och räkna på egen hand, allt i den mån du känner att du behöver. För att lära dig mer praktiska färdigheter, till exempel att förstå en analysmetod, är laborationer en mycket viktig del av utbildningen. Merparten av kurserna det sista året bedrivs i projektform vilket leder till att du lär dig projektmetodik och får god vana av att arbeta inom projekt samt projektledning.

Kurslitteraturen är till största delen på engelska medan undervisningsspråket kan vara svenska eller engelska. Skriftlig tentamen (prov) är den vanligaste examinationsformen. I många kurser finns också obligatoriska laborationer och projekt.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands. Utlandsstudier sker oftast under år fyra och du får värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Karriär

Som civilingenjör i teknisk fysik med materialvetenskap har du en god arbetsmarknad, både i Sverige och internationellt, med många möjliga karriärvägar. Nio av tio som går ut programmet har hittat ett utbildningsrelevant jobb inom ett år och många får jobb där de utförde sitt examensarbete.

Framtidens material

Det händer mycket inom materialområdet och utvecklingen går snabbt framåt. Tvådimensionella och billiga material som till exempel grafen kan ersätta dyra sällsynta jordartsmetaller i elektroniska komponenter och på sikt revolutionera elektronikindustrin. Solceller byggda av billiga polymerer tar tillvara allt mer av solstrålarnas energiinnehåll och ny billig teknik att lagra el har tagit steget ut från laboratoriet. Nya biomaterial fortsätter att utvecklas som till exempel återskapande av olika mänskliga vävnader. Med skogen som en stor materialresurs utvecklas nya material med många användningsområden. Digitaliseringen når även materialbranschen där man börjat experimentera med inbyggda sensorer som ger information om materialen och konstruktionerna.

Efter utbildningen

Efter att ha läst teknisk fysik med materialvetenskap får du en djupare förståelse för material och kemi än vad andra program i teknisk fysik ger. Nästan alla teknikföretag behöver materialvetare. Arbetsgivare finns i alla branscher där material är viktiga. Efter utbildningen kan du komma att jobba på företag som arbetar med till exempel medicinska tillämpningar, elektronik, energilagring, energigenerering eller sensorer. Även bygg-, fordon-, verkstads- och förpackningsindustrin är stora arbetsgivare. Du kan till exempel arbeta med:

 • framställning och utveckling av material
 • forskning
 • produktutveckling
 • livscykelanalyser
 • innovativ affärsutveckling.

Teknikföretag behöver materialkunniga ingenjörer i många olika roller, inte sällan i ledande befattning. Du kan jobba som forskare och specialist eller som en civilingenjör med brett kunnande. Du kan jobba med tillämpningen eller helheten, till exempel som projektledare. Utöver expertkunskaper ger programmet dig en bred ingenjörsutbildning som öppnar för karriärmöjligheter även inom andra områden på företag och organisationer.

Exempel på arbetsgivare i Sverige som är i behov av materialvetare:

 • Sandvik
 • Siemens
 • ABB
 • Vattenfall
 • SCA
 • Combitech
 • Silex Microsystems
 • Thermo Fisher
 • SECO Tools
 • Scania

Det finns också mängder av högteknologiska företag specialiserade just på att använda avancerade material i sina produkter.

Läs mer om att jobba som ingenjör

Karriärer för tidigare studenter

 • 94 % har utbildningsrelevant anställning ett år efter examen.
 • 75 % fick jobb under eller inom tre månader efter examen
 • 61 % jobbar inom industri- och tillverkningsbranschen, 19 % inom forskning, utveckling och utbildning och 8 % arbetar som tekniska konsulter.

Se fullständig statistik från undersökning av tidigare studenter.

Ett samtal om livet efter examen

Lyssna på ett Zoom-samtal med två tidigare studenter där de berättar om sina karriärvägar efter studierna

Forska inom material

Vill du specialisera dig ytterligare kan du fortsätta med en forskarutbildning. Efter avklarad forskarutbildning kan man välja att forska vidare inom akademin eller på ett företag.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Bilden överst på sidan visar en 3D-printad diamantkomposit utvecklad av Sandvik Additive Manufacturing.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra civilingenjörsprogram.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

300 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1508 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Se filmen om hur det är att studera på programmet.

Kontakt

Studievägledare Johannes Sjöholm

studievagledare-q@uu.se

018-471 77 04

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02