Masterprogram i religion i fred och konflikt

120 hp

Utbildningsplan, RRP2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
RRP2M
Fastställd av
Katarina Westerlund, 29 augusti 2012
Ansvarig fakultet
Teologiska fakulteten
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av Teologiska fakultetsnämnden 2009-04-28

Utbildningsplanen träder i kraft 2009-07-01

Behörighetskrav

Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 hp vid teologisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, utbildningsvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet, eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Programmets uppläggning

Utbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier. Studenten kan välja att avsluta sina studier efter ett år och då avlägga en teologie magisterexamen.

Termin ett består av obligatoriska kurser. Under termin två erbjuds två alternativ. Det första alternativet vänder sig till studenter som väljer att avlägga masterexamen med ett självständigt arbete om 30 hp. Detta alternativ består av obligatoriska kurser, varav en kan utgöras av fältstudium. Det andra alternativet är avsett dels för magisterstudenter, dels för masterstudenter, som väljer att skriva två uppsatser om 15 hp vardera. I detta alternativ ges möjlighet till ämnesspecifik fördjupning eller valfri kurs (15 hp), samt uppsats (15 hp) med inriktning mot ett forskningsämne.

Den tredje terminen utgörs av två obligatoriska kurser om sammanlagt 22,5 hp, samt en valfri kurs om 7,5 hp.

Den fjärde terminen erbjuder också två alternativ, där det första utgörs av en masteruppsats om 30 hp och det andra alternativet av en masteruppsats om 15 hp och litteraturkurser om 15 hp.

Undervisning

Undervisningen består av både föreläsningar och seminarier på både campus och över Internet, där studenten arbetar med fallstudier samt presenterar och diskuterar PM. Fältarbete kan förekomma. Undervisningen ges på svenska och på engelska.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen. Möjlighet att efter ett år avlägga teologie magisterexamen finns också.

Övriga föreskrifter

Inga övriga föreskrifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin