Masterprogram i religion i fred och konflikt

120 hp

Utbildningsplan, RRP2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
RRP2M
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 23 september 2015
Ansvarig fakultet
Teologiska fakulteten
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av Teologiska fakultetsnämnden 2009-04-28

Utbildningsplanen träder i kraft 2009-07-01

Behörighetskrav

Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 hp vid teologisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, utbildningsvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet, eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmet syftar till att hjälpa samtliga studenter att utvecklas professionella intellektuella röster i det offentliga samtalet, personer som ingående reflekterat över sitt eget engagemang och därigenom är kapabla att förmedla sina idéer i ord och skrift. Det finns en kraft i att förstå de diskurser av vilka vi utgör en del, i teorier och metoder relaterade till socialt engagemang, liksom i konsten att övertyga. Det är sådan kunskap som kan ge individen möjlighet att förändra andras liv, kanske även sitt eget.

Mål

Studenten förväntas vid avslutad kurs kunna:

  • analysera och kritiskt diskutera olika teorier och metoder som är centrala inom studiet av religiösa och etiskt baserade rörelser inom freds- och konfliktrörelser;
  • muntligt och skriftligt kommunicera relevanta frågor utifrån kursens innehåll till såväl en akademisk som en icke-akademisk målgrupp;
  • visa exempel på hur och på vilka sätt olika religiösa grupper engagerar sig inom freds- och konfliktfrågor;
  • problematisera religionens roll i olika typer av konflikter;
  • diskutera val av relevant teori och metod inom olika forskningsprojekt;
  • tillämpa teoretiska kunskaper i konkreta situationer;
  • planera och diskutera teoretiska och metodologiska ramverk inom personlig forskning, liksom med hög grad av självständighet definiera, skapa och utföra forskningsuppgifter knutna till religiösa och etiskt baserade rörelser inom freds- och konfliktrörelser;
  • producera en längre, väl argumenterad och välskriven uppsats på engelska

Programmets uppläggning

Utbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier. Studenten kan välja att avsluta sina studier efter ett år och då avlägga en teologie magisterexamen.

Termin 1

Första terminen utgörs av tre obligatoriska kurser: Religiöst och etiskt motiverade rörelser för fred och rättvisa 15 hp, Metodologisk pluralism i studiet av rörelser för fred och rättvisa 7,5 hp samt Tillämpad metod i studiet av rörelser för fred och rättvisa 7,5 hp.

Termin 2

Under andra terminen erbjuds två alternativ. Det första alternativet är för dig som väljer att avlägga masterexamen för tvåårig utbildning och utgörs av tre kurser: Teoretisk kurs kring biografi, själv­biografi och livsberättelse 15 hp, Religion, social aktivism och medier 7,5 hp samt Projektarbete 7,5 hp. Det andra alternativet är avsett dels för magisterstudenter och dels för masterstudenter som väljer att skriva två uppsatser om 15 hp vardera. Här får du möjlighet till: Ämnesspecifik fördjupning eller valfri kurs 15 hp samt Uppsats med inriktning mot ett forskningsämne 15 hp.

Termin 3

Den tredje terminen utgörs av tre kurser: Moraliskt ledarskap och ­projektutvärdering 15 hp, Fältstudium 7,5 hp samt Ämnesspecifik fördjupning eller valfri kurs 7,5 hp.

Termin 4

Den fjärde terminen erbjuder också två alternativ, där det första utgörs av: Masteruppsats 30 hp och det andra alternativet av: Masteruppsats 15 hp samt Litteraturkurser 15 hp.

Undervisning

Undervisningen består av både föreläsningar och seminarier på både campus och över Internet, där studenten arbetar med fallstudier samt presenterar och diskuterar PM. Fältarbete kan förekomma. Undervisningen ges på svenska och på engelska.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen. Möjlighet att efter ett år avlägga teologie magisterexamen finns också.

Övriga föreskrifter

Inga övriga föreskrifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin