IT- frågor

Nedanstående frågor kommer från elever i årskurs 6 och har ställts i samband med skolaktiviteten "Levande frågelådan". Vi har nu öppnat möjlighet för alla att ställa frågor. Vilken fråga skulle du vilja ha svar på?

Ställ din fråga i frågeformuläret

Tidigare besvarade frågor

Man kan göra på lite olika sätt beroende på vad man vill åstadkomma. Dom som tillverkar datorspel vill skapa figurer som ser ut som människor och som rör sig så naturtroget som möjligt. Om man istället är mer intresserad av att försöka förstå hur en människa rör sig, och vad det beror på att man t ex haltar på ena benet, så behöver man börja med att mäta upp hur den personens rörelsemönster ser ut. Man kan då filma personen som går och mata in filmen i datorn.

Det finns speciella kameror som helt automatiskt kan följa mätpunkter, så kallade markörer, som man fäst på kroppen, och det underlättar väldigt mycket. Informationen om hur dom punkterna rör sig överförs och lagras i datorn. Sådana här metoder används när man gör datoranimerade figurer, som t ex Gollum i filmen Sagan om Ringen. Inom sjukvården används dom för att ge underlag för att räkna ut hur man rör sig i olika leder i kroppen och hur stora belastningarna blir.

Det har visat sig att det är ganska besvärligt att använda sådana mätapparater där man måste sätta mätpunkter/markörer på kroppen. Därför håller vi här vid universitetet på med att utveckla datorprogram som kan känna igen kroppsdelar i videobilder, och på så sätt automatiskt kunna följa rörelsen utan att behöva sätta på markörer på kroppen Här använder vi digitala videokameror som är kopplade till datorn. Det skulle underlätta mycket om den forskningen lyckas!

Åter till själva frågan. När man väl fått in sin information i datorn åstadkommer man rörelsen på bildskärmen på ungefär samma sätt som man gör på en biograf eller i en TV. Genom att byta bild snabbt hinner inte hjärnan uppfatta att man i själva verket ser en serie med stillbilder, utan man för en uppfattning av rörelse! Frågan besvarades av Håkan Lanshammar.

Det som lagras på en CD måste först representeras digitalt. Det betyder att det som ska lagras först måste göras om till bara ettor och nollor. För att förstå hur det går till sak vi lite förenklat se hur en bild kan representeras digitalt. Exempelbilden är en svartvit flagga.

Flaggan delas in i ett antal mindre fyrkanter. I exemplet använder vi en nolla för en vit fyrkant och en etta för en svart fyrkant. Översta raden blir då 00100000. Andra raden uppifrån blir också 0010000 eftersom den är identisk med den översta. Tredje raden, där alla fyrkanter är svarta, blir 1111111, osv. Om man sätter ihop raderna blir hela bildens digitala representation 0010000000100000111111110010000000100000.

När bilden ska lagras på en CD-skiva bränns den digitala representationen in på skivan med en laser. CD-skivan består av plast och ett lager som är reflekterande, ungefär som en spegel eller aluminiumfolie. När lasern bränner mot skivan blir spegeleffekten försämrad på den brända fläcken. På så sätt lagras ettor och nollor på skivan som brända eller inte brända fläckar i en spiral från skivans mitt och utåt i ett långt spiralformat spår.

Nollorna och ettorna bränns mycket tätt så man kan inte se spåren om man tittar på en skiva. Däremot kan man, om man tittar på en halvfull skiva, ibland se att den brända inre delen har en annan nyans än den yttre delen.//Svar av Paul Pettersson

Alla hemsidor börjar faktiskt inte med www även om väldigt många gör det. www står för world wide web som fritt översatt betyder ”hela världens nät”. Som namnet antyder så är internet något som finns över hela världen även om det naturligtvis finns väldigt många människor som aldrig har sett en dator. Man kan säga att internet är det nät som man får då man kopplar ihop alla länders datorer. //Svar av Lina von Sydow

Att svara på hur stort internet är är väldigt svårt. Först måste man bestämma vad man menar med frågan, är det antal datorer som är ihopkopplade, hur många som använder internet eller antal hemsidor? Dessutom är det svårt att veta hur många hemsidor som faktiskt finns. Tidigare kunde man få reda på hur många sidor Google hade indexerade. Att en sida är indexerad innebär att den går att hitta med hjälp av den sökmotorn. Nu finns inte den uppgiften enkelt tillgänglig men om man exempelvis söker på bokstaven ”a” i Google får man flera miljarder träffar. Och då ska man komma ihåg att det finns mängder av sidor som inte är indexerade… Dessutom kan man helt säkert säga att oavsett vilket svaret är idag så kommer det inte stämma så länge eftersom det hela tiden ökar väldigt snabbt. //Svar av Lina von Sydow

När en människa blir smittad av ett virus invaderar viruset människans celler och gör saker som är dåliga för oss människor men bra för viruset självt. Dessutom tillverkar viruset kopior av sig så att det till slut finns massor med virus vilket naturligtvis inte är bra för människan.

Ett datavirus fungerar på ett liknande sätt fast det är naturligtvis inte människor utan datorer som skadas istället. Ett datavirus är ett skadligt datorprogram som kan göra kopior av sig självt. Vanliga datorprogram som ordbehandlare (Word är ett exempel på en ordbehandlare), dataspel osv. är något som vi människor kör igång för att tala om för datorn vad vi vill att den ska göra. Datavirus är alltså program som startar utan att vi vet om det och gör saker med datorn som vi inte själva vill – i värsta fall kan allt som finns lagrat på datorn förstöras.

Man brukar skilja på olika typer av skadliga datorprogram, man pratar bl.a. om virus, maskar, trojanska hästar och logiska bomber. De fungerar på lite olika sätt men är alla skadliga program för datorn. På senare år har bl.a. maskarna Melissa och Love letter orsakat mycket skada.//Svar av Lina von Sydow

Det enda riktigt säkra sättet är att inte ha sin dator uppkopplad på internet. Men eftersom man oftast vill ha den uppkopplad finns det några olika saker man kan använda för att skydda sin dator och några tumregler att hålla sig till. En brandvägg försöker förhindra virus att komma in i datorn och antivirusprogram försöker hitta och oskadliggöra virus som ändå har lyckats ta sig in i datorn. Sen ska man undvika att öppna bilagor till mail som verkar misstänkta och inte starta datorprogram som man inte riktigt vet vad de gör.//Svar av Lina von Sydow

Virus är skadliga datorprogram som är tillverkade av någon person. De kan skada datorn genom att t ex ta upp plats på datorn, använda datorns nätverk, ta bort eller ändra filer på datorn. Man brukar skilja på virus, mask, trojansk häst och logisk bomb. Ett virus är ett skadligt program på en enstaka dator, medans en mask sprider sig till andra datorer via nätverket. En trojansk häst är ett virus som ligger gömt i ett annat program. Logiska bomber blir farliga när ett förutbestämt villkor är uppfyllt, t ex vid ett visst klockslag eller datum.

De senaste åren har bl a maskarna Love letter och Melissa spridits över världen. De kommer till datorn som bilagor i e-post och kan t ex sprida sig vidare om man öppnar bilagan.

För att skydda sin dator mot virus bör man undvika att öppna okända bilagor till e-post och undvika att köra program som man är osäker på vad de egentligen gör. Man bör också installera ett antivirusprogram och se till att det alltid är uppdaterat. //Svar av Paul Pettersson.

Man kan säga att datorn verkligen blir sjuk. Ett datorvirus beter sig ganska likt ett virus som påverkar en människa.

En människa som blir smittad av virus påverkas på så sätt att viruset invaderar cellerna och sätter igång att tillverka ämnen som är bra för viruset men inte för människan. Det som är mest dramatiskt, och som gör det skadligt är att viruset också kan tillverka kopior av sig själv. Ett virus som tillverkar en kopia blir 2, i nästa steg 2 x 2=4, sedan 8, 16... Snart är det miljontals virus och då blir förstås skadan så mycket större.

En dator är förstås ingen människa. Den är i själva verket helt korkad, och kan inte göra nånting som den inte är programmerad för. Ett datorprogram kan man se som en bruksanvisning som exakt anger vad som ska hända i datorn. När man startar ett program i datorn sätter den igång och utför dom instruktioner som finns i programmet. Det kan t ex vara fråga om en ordbehandlare, ett spelprogram, eller en webbläsare.
Operativsystemet är det allra mest grundläggande programmet i en dator. Det anger precis hur datorn ska göra när den startar olika program, när den ska läsa en bild från en CD-skiva, eller skriva ut nånting på en skrivare. Utan operativsystemet vet datorn inte alls hur den ska bete sig!

Därför är de allvarligaste datorvirusen sådana som gör förändringar i operativsystemet. Då kan nästan vad som helst hända. När ett virusprogram startar kan det helt förstöra allt som finns lagrat i datorn, och eftersom viruset kan skapa kopior av sig själv, kan det också skicka kopior vidare till andra datorer.

Det enda bombsäkra sättet att skydda sig är att inte koppla ihop datorn med andra datorer, alltså inte koppla in det på internet, och inte stoppa in några disketter eller cd-skivor som kan innehålla virus. Det är förstår opraktiskt, så därför försöker man skydda sig på en rad andra sätt: Brandväggar ska förhindra virus att komma in i datorn, och antivirusprogram försöker hitta och oskadliggöra virus som nästlat sig in. Man ska också akta sig noga för att öppna bilagor till mail som verkar misstänkta. Frågan besvarades av Håkan Lanshammar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin