Hus C (Kasernen) plan 1 på Campus Gotland

Planskisser och bilder på lokaler i C-huset (Kasernen) hittar du på denna sida.

Alla rum och salar i C-huset är bokningsbara för lärare och studenter. Läs mer om att boka lärosal på Campus.

C-huset - plan 1

Kasernen plan 1 bildobjekt

Sal C10 - plan 1 - C-huset

Sal C10 har 20 sittplatser. Projektor finns. C10 är en av salarna du även kan boka som student för t ex grupparbete. Schemat för C10 de närmsta 7 dagarna (TimeEdit).

C10 på Campus Gotland bildobjekt
C10 på Campus Gotland bildobjekt

Grupprum C11 - plan 1 - C-huset

Grupprum C11 har 5 platser. C11 är ett av rummen du även kan boka som student för t ex grupparbete. Schemat för C11 (TimeEdit) de närmaste 7 dagarna.

C11 på Campus Gotland bildobjekt

Seminarierum C12 - plan 1 - C-huset

Seminarierum C12 har 14 platser. Videokonferensmöjligheter. Schemat för C12 (TimeEdit) de närmsta 7 dagarna.

C12 på Campus Gotland bildobjekt

Grupprum C13 - plan 1 - C-huset

Grupprum C13 har 5 platser. C13 är ett av rummen du även kan boka som student för t ex grupparbete. Schema för C13 (TimeEdit) de närmaste 7 dagarna.

C13 på Campus Gotland bildobjekt

Grupprum C15 - plan 1 - C-huset

Grupprum C15 har 4 platser. C15 är ett av rummen du även kan boka som student för t ex grupparbete. Schema för C15 (TimeEdit) de närmaste 7 dagarna.

C15 på Campus Gotland bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin