Jobba som läraraspirant under tiden du pluggar

Läraraspirant Charlotte och en elev i årskurs 2 arbetar med räkneövningar i Vänge skola på Gotland.

Läraraspirant Charlotte Lindberg Svärd undervisar elever på Vänge skola.

Som lärarstudent vid Campus Gotland har du möjlighet att arbeta på en grundskola med lön en dag i veckan genom Region Gotlands läraraspirantanställning.

Här får du chansen att tillämpa dina teoretiska kunskaper från utbildningen i praktiken och skaffa konkreta erfarenheter av läraryrket. Läraraspiranttjänsten är ett komplement till de obligatoriska praktikveckorna på skolor (verksamhetsförlagd utbildning VFU) samt den verksamhetsintegrerade VI-dagen.

För att bidra till en ökad likvärdighet för barnen riktas Region Gotlands läraraspiranttjänster till skolor på landsbygden.

Som läraraspirant bygger du nätverk och knyter nya kontakter, får stöd och coaching från skickliga lärare, deltar i skolans kvalitet- och utvecklingsdagar.

Så här går det till

I början av terminen bjuds du som är antagen till något av lärarprogrammen vid Campus Gotland in till informationsmöte om aspirantanställning. Här får du träffa representanter för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen vid Region Gotland för information om ansökningsförfarandet. Tillsammans med din ansökan får du sedan ange önskemål och prioritera de skolor som erbjuds.

Intervju och bakgrundskontroll görs av aktuell rektor. Individuell lönesättning tillämpas.

I korthet

  • Arbeta på en grundskola en dag i veckan (20 %) som en del av arbetslaget
  • Anställning med timlön under ett läsår.
  • Tjänstledighet från aspirantanställningen för VFU på skolan.

Tidigare läraraspiranter berättar

Vill du veta mer? Kontakta oss

Johanna Kempe Lindgren, HR-konsult, Region Gotland, johanna.kempe-lindgren@edu.gotland.se

Sara Utas Vestling, studie- och karriärvägledare Uppsala universitet Campus Gotland, sara.utasvestling@uu.se Telefon: 0498-108216

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin