Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det ofta kan handla om flera förövare, att det grövsta våldet i regel är planerat, och att både kvinnor och män kan utsättas.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om våld och hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen och kan vara både kvinnor och män.

Generaliseringar om hedersrelaterat våld försvårar för utsatta att söka hjälp

FORSKARINTERVJU Hedersrelaterat våld och förtryck har varit forskaren Rúna í Baianstovus ämnesområde i många år. Hennes forskning startade i en fråga om demokrati och om alla människors lika rättigheter.

Forskarintervju med Rúna í Baianstovu

Hedersrelaterat våld som ett kontinuum

FORSKARINTERVJU Siv-Britt Björktomta, fil. dr. i socialt arbete, är universitetslektor på Uppsala universitet och forskar om hedersrelaterat våld och förtryck. Här berättar hon om sin forskning om hedersrelaterat våld som ett kontinuum.

Film, textad på svenska (10:51 min)

 

Webbplatsen hedersförtryck.se

På webbplatsen hedersförtryck.se belyses olika aspekter på hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbplatsen drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Du som lärare kan ha nytta av materialet både i din undervisning och för din egen fortbildning.

Om hedersrelaterat våld och förtryck på hedersfortryck.se

Läs i NCK:s kunskapsbank

I NCK:s kunskapsbank hittar du fakta och forskning om:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin