"Hallå där, nu suckar jag" Om ljudinspelning i svensk poesi

  • Funder: Swedish Research Council

Beskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka den inspelade poesins analoga mediehistoria och estetik i Sverige: från vaxrullar anno 1900 till kassetter och LP-skivor under 1960- och 70-tal. Studiens fokus är den poetiska rösten – hur den har lagrats, redigerats och distribuerats i olika medier och hur detta format sätten att läsa och lyssna. Men också̊ hur denna inspelade röst har begrundats i den skrivna litteraturen. Hur uppfattades rösten när ljudtekniken var ny? Kan kopplingar urskiljas mellan radion och ett mer intimt lyssnande och läsande? Hur påverkade heminspelning den poetiska praktiken? Ambitionen är inte en heltäckande inventering, utan att göra meningsdigra nedslag i ett historiskt landskap av inspelningar och texter. Med avstamp i mediearkeologisk teori kommer vissa moment och historier att zoomas in, vilka belyser relationerna mellan teknologi och estetik och kan fördjupa förståelsen av en samtida litterär ljudkultur. Ur det perspektivet kommer studien att erbjuda ett slags genealogi till den digitala ljudboksboomen idag.

 

Om projektet

Projektperiod:

2023–2026

Finansiär:

Vetenskapsrådet

Forskare

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin