Vad är det bra för? Läsning, skönlitteratur och kunskapsbildning i en digital medieekologi

Beskrivning

Läsningen av litteratur brukar lyftas fram som en grundbult i modern kunskapsbildning och vid byggandet av demokratier. Här odlas väsentliga egenskaper som reflexion, minne, tolkning, fantasi och empati. Samtidigt präglas den samtida debatten om läsning av en stark känsla av kris – manifesterad i allt från försämrade skolresultat till en oro över sociala medier. Men vad är det egentligen vi talar om när vi talar om läsning? Det rör sig trots allt om en praktik som skiftat genom historien och som kan anta olika former. Syftet med detta projekt är att undersöka den skönlitterära läsningens villkor och uttryck i en situation där digital teknologi har omvandlat produktions- och distributionsformer såväl som läsningens potentialer. Vilka nya (och gamla) typer av läsning kan urskiljas? Vilka egenskaper, värderingar och kunskaper knyts till dessa? Hur kan historiska jämförelser bidra till en förståelse av det samtida läget och dess krisdebatt? Projektet kommer att pågå 2024–2025 och kommer att utmynna i två artiklar.

Ett utsnitt ur bilden "Work with schools : after a book talk, showing boys gathered..." från New York Public Library.

Ett utsnitt ur bilden "Work with schools : after a book talk, showing boys gathered..." från New York Public Library.

Om projektet

Projektperiod:

2024–2025

Finansiär:

Demokrati och högre utbildning, Uppsala universitet

Forskare

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin