Att läsa dotterns subjektivering i förhållande till modern i skandinavisk samtidslitteratur

  • Funder: Uppsala universitet

Beskrivning

Att läsa dotterns subjektivering i förhållande till modern i skandinavisk samtidslitteratur är ett avhandlingsprojekt som undersöker en samtida litterär strömning av mor- och dotterrelationer i Skandinavien. Projektet undersöker hur vuxna döttrars identitet formas av relationen till den egna modern och hur detta kommer till uttryck i den samtida skandinaviska litteraturen. Projektet intresserar sig för hur detta skönlitterära tema utvecklas parallellt i de tre skandinaviska länderna under 2010 och 2020-talet och vilken betydelse som samhälleliga normer och sammanhang får för gestaltningen av relationen mellan dotter och mor.

Magdalena Rozenberg

Om projektet

Projektperiod:

2023–2027

Finansiär:

Uppsala universitet

Forskare

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin