Research Projects

Current and closed research projects conducted at the Department are listed below in alphabetical order. The research profiles of individiual faculty members, researchers, and PhD candidates are described on their respective profile pages.

Not all the project pages have been translated to English.

Current Projects

Akademiska – och andra – friheter: den akademiska friheten i ljuset av diskussionerna om ’cancelkultur’ och ’aktivism’ (Otto Fischer, Mirey Gorgis och Johan Sehlberg)

Att läsa dotterns subjektivering i förhållande till modern i skandinavisk samtidslitteratur (Magdalena Rozenberg)

Begreppet "folk" i svensk politisk retorik (Ellen Jonsson)

Cultural Memory in the We Novel (Maja Andreasson)

"Hallå där, nu suckar jag". Om ljudinspelning i svensk poesi (Jesper Olsson)

Hembygd, natur och lärande i Anna Maria Roos och Elsa Beskows/Herman Siegvalds skönlitterära läseböcker för småskolan, 1912–1937 (Malin Drugge)

Kan vi vara demokratiska? (Mats Rosengren)

Miljöutfästelser inom Energisystemet (Erik Bengtson och Oskar Mossberg)

MotherNet. Developing a New Network of Researchers on Contemporary European Motherhood (Sigrid Schottenius Cullhed et al.)

Norden og verden. Retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden (Jon Viklund m.fl.)

Patterns of Popularity. Towards a Holistic Understanding of Contemporary Bestselling Fiction (Karl Berglund och Mats Dahllöf)

Sid(o)spår: svenska böcker i det postdigitala tillståndet (Jesper Olsson)

Skandalsyndromet. Konstskandalens estetik och politik (Måns Wrange och Maria Karlsson)

NOTREALLYTHERE: Stealth Artists (Maria Karlsson och Måns Wrange)

Philomela Returns. Ancient Myth and the Public Secret of Rape (Sigrid Schottenius Cullhed)

The Return of the Demagogue and the Negation of Politics (Theodor Lalér)

The Scandal Syndrome. The Aesthetics and Politics of Art Scandals (Måns Wrange och Maria Karlsson)

Stories of Rape Trauma. Narratological and Psychotraumatological Perspectives (Daniela Lillhannus)

Studentinflytande som demokratisk tillgång. Demokratiska och proto-demokratiska praktiker i Uppsala under fyra sekler (Lars Burman)

Times of Indigenous Transitions. De-colonializing Climate Change Temporalities in Sápmi (Frida Buhre)

True Crime on the Air. The Representation of Crime, the Law, and the Justice System in Swedish Public Service Radio’s P3 Documentary, 2005–2020 (Maria Karlsson & Mats Hyvönen)

Youth Climate and Environmental Mobilisation in Swedish Politics. Building an Inclusive and Sustainable Democracy (Jonathan Josefsson & Frida Buhre)

Vad är det bra för? Läsning, skönlitteratur och kunskapsbildning i en digital medieekologi (Jesper Olsson)

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin