Miljöutfästelser inom Energisystemet

  • Funder: Swedish Energy Agency

Beskrivning

Gröna löften finns överallt. Men vad betyder de egentligen? Medför de några verkningar – eller är de bara "tom retorik"? Det är mycket vanligt att företag och organisationer utfäster sig att minska eller kompensera för negativ miljöpåverkan. Sådana miljöutfästelser har idag en given plats i kommersiella och offentliga aktörers kommunikation, både internt och externt. Utfästelserna kan utgöra varumärkesbyggande eller försäljningsfrämjande PR, men de kan ocksåfungera som sakargument vid t ex ansökningar om juridiska tillstånd eller offentliga stöd. Det rör sig om produktiva handlingar som fyller praktiska funktioner. Det är dock oklarti vilken utsträckning och påvilket sätt miljöutfästelser kan vara rättsligt verksamma, som löften eller påannat sätt.Det här projektet kombinerar rätts-och retorikvetenskapliga perspektiv för att utveckla ett teoretiskt ramverk ägnat att förklara miljöutfästelsernas funktioner i dagens energisystem. Ramverket används för att undersöka hur en justerad reglering kan bidra till hållbarhet och rättssäkerhet, oavsett om regleringen sker genom offentlig normgivning eller genom självreglering påenergimarknaden.

 

Oskar Mossberg och Erik Bengtson. Foto: Anders Berndt

Om projektet

Projektperiod:

2021–2025

Finansiär:

Energimyndigheten, MESAM6

Extern projektsida:

MESAM - Miljöutfästelser inom energisystemet

Forskare

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin