Sid(o)spår: svenska böcker i det postdigitala tillståndet

Beskrivning

Detta projekt kretsar kring publiceringspraktiker och skapandet och spridningen av tryckta böcker i ett 2000-tal där digitala medier blivit ett normaltillstånd, ett närmast naturaliserat och ofrånkomligt element i samhälle, kultur och vardagsliv. Hur har den tryckta boken kommit att omvandlas i denna kontext i Sverige? Å ena sidan ska estetiska former, produktions- och cirkulationsvillkor belysas, å den andra kommer ett vidgat intresse för och återbruk av äldre uttryck och tekniker att diskuteras. Fokus ligger på småskaliga litterära och bokliga praktiker vid sidan av de stora aktörerna i publiceringsindustrin: från oberoende risograftryckare till bokbytesskåp, förlag för experimentell poesi och skapare av artists’ books. Metodologiskt kombineras en medieetnografisk ansats – samtal med aktörer och dokumentation från fältbesök – med en medieteoretisk analys av och reflektion kring den tryckta bokens historia idag och igår. Projektet är planerat att utmynna i en kort monografi.

Inplastad bokhylla med böcker. Tagen utomhus i Amsterdam.

Bilden föreställer en bokbytarhylla i Amsterdam. Fotograferad av Cory Doctorow.

Om projektet

Projektperiod:

2024 –

Finansiär:

Ridderstads stiftelse

Forskare

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin